Stadgar   Styrelse- och hedersledamöter

Styrelsen

Bild, ordförande Stig Håkansson Bild, vice ordförande Jurgen Wahlberg  

Stig Håkansson
Ordförande

Jurgen Wahlberg
Vice ordförande

 

kassör, Mi Ydring Bild, ledamot Johan Bielke

Helen Tronstad
Sekreterare

Mi Ydring
Kassör

Johan Bielke
Ledamot

Supleant Monica Möllerström Bild, ledamot Johan Bielke  

Monica Möllerström
Suppleant

Solveig Engdahl
Suppleant

 

 

Styrelsearbetet

MacSeniorerna i Stockholm är ideologiskt och partipolitiskt obundna. Årsmöte hålls i februari och väljer styrelsens fem ledamöter samt två suppleanter. Ordförande väljs för ett år, övriga ledamöter två år. Styrelsen utser vice ordförande, sekreterare och kassör.

MacSeniorerna arbetar för att medlemmarna ska bli informerade om IT och Internet genom kurser, diskussioner och erfarenhetsutbyten.

I styrelsens arbete ingår att arrangera medlemsträffar och kursverksamhet. Månadsmöten sker sista onsdagen i månaden. Vid dessa träffar informeras om nyheter på marknaden och möjlighet ges att ställa frågor om problem som uppstår i datorvardagen.

Kursverksamhet är en viktig del av föreningens arbete.
Se Kalendern för mer information.

I föreningen finns också några intressegrupper för bland annat Sociala medier, Bild och foto samt Författare.

Kursledare och experter

Våra kursledare är väl kunniga inom olika tekniker, det kan gälla hårdvara såväl som mjukvara.

Stig Håkansson leder regelbundet kurser i Apples program Pages och Numbers med flera samt programmet Bilder. Stig är också den som handhar föreningens apparatur och mjukvara.

Jurgen Wahlberg, håller kurser i e-post, Lär dig köra din Mac samt Webb och Surf. Jurgen uppdaterar Kalendern och driver på för att få ihop ett komplett kursutbud inför varje termin.

Helen Tronstad Keynote

Johan Bielke iPad o iPhone

 


Anna Schönberg Thomas Haug Jurgen Wahlberg Stig Håkansson  

Stig Håkansson

Jurgen Wahlberg Helen Tronstad Johan
Bielke
 

 

MacSeniorerna – föreningen för seniorer med Macintoshdatorer  e-post: info@macseniorerna.org

FÖRENINGEN   |   KALENDER   |    KURSER   |   TEKNIK, TIPS och TRIX   |   MACSNACK   |   LOGGA IN   |   HEM 
MacSeniorerna – historik