Stadgar   Styrelse- och hedersledamöter

Styrelsen

Gruppbild styrelsen

Claes Westin, Birgitta Nygren, Inger Thorell, Stig Håkansson, Eva-Britt Olsson, Johan Bielke

 

Verksamhet

MacSeniorerna i Stockholm är ideologiskt och partipolitiskt obundna. Årsmöte hålls i februari och väljer styrelsens fem ledamöter samt två suppleanter. Ordförande väljs för ett år, övriga ledamöter två år. Styrelsen utser vice ordförande, sekreterare och kassör.

MacSeniorerna arbetar för att medlemmarna ska bli informerade om IT och Internet genom kurser, diskussioner och erfarenhetsutbyten.

Vi arrangerar medlemsträffar och kursverksamhet. Månadsmöten sker sista onsdagen i månaden. Vid dessa träffar informeras om nyheter på marknaden och möjlighet ges att ställa frågor om problem som uppstår i datorvardagen.

Kursverksamhet är en viktig del av föreningens arbete.
Se Kalendern för mer information.

Kursledare

Våra kursledare är väl kunniga inom olika tekniker, det kan gälla hårdvara såväl som mjukvara.

Stig Håkansson leder regelbundet kurser i Apples program Pages och Numbers med flera samt programmet Bilder. Stig är också den som handhar föreningens apparatur och mjukvara.

Jurgen Wahlberg, håller kurser i e-post, Lär dig köra din Mac samt Webb och Surf. Jurgen uppdaterar Kalendern och driver på för att få ihop ett komplett kursutbud inför varje termin.

Helen Tronstad, kursledare i Keynote.

Johan Bielke, iPad o iPhone

Lasse Wessman, rita bilder


Stig Håkansson Jurgen Wahlberg Johan Bielke Lasse Wessman  

Stig Håkansson

Jurgen Wahlberg Johan
Bielke
Lasse
Wessman
 

 

MacSeniorerna – föreningen för seniorer med Macintoshdatorer  e-post: info@macseniorerna.org

FÖRENINGEN   |   KALENDER   |    KURSER   |   TEKNIK, TIPS och TRIX   |   MACSNACK   |   LOGGA IN   |   HEM