Stadgar   Styrelse- och hedersledamöter

Styrelse 2019

Stig Håkansson, ordförande Stig Håkansson
Ordförande

Medlem sedan 2008. Har undervisat på Macintosh sedan den första kom ut 1984, i bland annat CAD-teknik på Åsö gymnasium och Stockholms Universitet samt i programmering på KTH. Specialitet CAD-program för hus- och maskinritning. Ägare av konsultföretaget CADedu.
Jurgen Wahlberg, vice ordförande Jurgen Wahlberg
Vice ordförande

Medlem sedan 2007 och Macanvändare sedan 2005. Jag utforskar iMovie för videoredigering. Karriär på IBM – 39 år. Främst på teknik- sälj-och servicejobb. Alltid med minidatorer. S/3 och AS/400. Tipsades av kollega att skaffa en MacBook för ljud och bild.
Mi Ydrin, kassör Lasse Wessman
Kassör

Professionell reklamman/föreläsare utbildad vid Berghs Communication.
Gick över till Mac 2011, efter att min PC ställt till det för mig under en viktig föreläsning.
Nu, bokillustratör där iPad och Apple Pencil
är mina arbetsredskap.

Monica Brännström, sekreterare Helen Tronstad
Sekreterare

F.d. meterolog på SMHI och SVT. Där användes bara pc. Har haft iPhone och iPad länge, köpte min MacBook efter pensioneringen 2017. Övergången från
pc till Mac var full av frustration (och tidvis panik) men jag ångrar det inte.
Blev medlem i MacSemiorerna 2017.
Johan Bielke, ledamot Johan Bielke
Ledamot

Medlem i MacSeniorerna sedan augusti 2011 i samband med att jag skaffade min första Mac-dator. iPhone-ägare sedan 2010 och iPad-ägare sedan 2012, där jag väl känner mig något mer hemma än på datorsidan. Tidigare arbetat med pc på arbetet från början av 90-talet.
Suppleanter
 
Monica Möllerström, suppleant Solveig Engdal
Suppleant

Har arbetat med systemutveckling och datorstöd/utbildning inom sjukvården sedan 1960-talet. Var med och startade Seniornet i Danderyd 2007. Köpte iPhone 2007, har nu även iPad, iWatch och MacBook Pro. Medlem sedan 2017.

  Eva-Britt Olsson
Suppleant

Hedersledamöter

Hans Leufvenmark Hans Leufvenmark
Hedersledamot 2015

Har varit med i MacSeniorerna nästan sedan starten, på Tekniska museet. 1:a egna Macdatorn 1992. Mitt specialområde är användningsteknik i MS Word, Quark Xpress, PowerPoint, Keynote, layout och typsnitt. Arbetat bland andra åt utbildningsföretaget MIROI.
Thomas Haug Thomas Haug
Hedersledamot 2013

Macanvändare sedan 1988 och medlem i föreningen sedan 2002. Arbetar huvudsakligen med tekniska problem. Första arbete med datorer 1950 och med Apple:s Macintoch sedan 1988. Jag har arbetat med omväxlande aktiviteter inom data och telekom.
Ragnar Thorell hedersledamot Ragnar Thorell
1918–2017

Ragnar var med och startade föreningen MacSeniorerna 2002. Macanvändare sedan början av 1990 då Ragnar främst använde macken till notskrift. Senare har det mest varit bildbehandling. Åren innan pensionering var Ragnar rektor för Televerkets skola i Stockholm för utbildning av reparatörer.
Ragnar blev Hedersledamot 2011

MacSeniorerna – föreningen för seniorer med Macintoshdatorer  e-post: info@macseniorerna.org

FÖRENINGEN   |   KALENDER   |   KURSER   |   TEKNIK, TIPS och TRIX   |   MACSNACK   |   LOGGA IN   |   HEM
MacSeniorerna – historik